Turun Sulka Ry - 50 v

Sulkapalloseura Turun Sulka on saavuttanut 50 vuoden iän, seura perustettiin 29.2.1972.

 Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajana toimi Mari Rantanen ja johtokunnassa oli 6 jäsentä; Rouva Ann-Louise Wiklund, teknillinen johtaja Reino Tiainen, konttorinjohtaja Alpo Nyrhinen, opettaja Pentti Hämäläinen, vahtimestari Erkki Kumpulainen sekä voimistelunopettaja Olli Vainio. Seuran ensimmäisenä pelipaikkana toimi Pallivahan koulun liikuntasali.

 Vuosien varrella on luonnollisesti hallitukset ja muut vapaaehtoiset vaihtuneet - kuitenkin seuran etiketti, perinteet ja arvot ovat pysyneet koko ajan samoina. Ne ovat olleet kaikkien tasapuolinen kohtelu, harrastustoiminnan edellytyksien mahdollistaminen kaikille kohtuullisin taloudellisin panoksin, aktiivinen aikuistoiminta, kilpapelaajien kasvattaminen, lasten ja nuorten ohjaaminen ei vain sulkapalloon vaan kokonaisvaltaisesti elämään ja terveisiin tapoihin sekä arvoihin.

 Seuran vahvoja perinteitä vain osan niistä mainitakseni ovat olleet normaalin seura-arjen lisäksi; kilpailumatkat kotimaassa ja ulkomailla, ISO turnaukset junioreille, seuraottelut, kilpailujen järjestäminen, leirit, muu tapahtumatoiminta.

Turun Sulan toiminnassa aina tunnuksenomaista on ollut vahva talkoohenki, yhteen puhaltamisen tunne ja yhteisöllisyys.

 Uskon vahvasti, että Turun Sulalla on erinomaiset edellytykset seuraaviin yhtä hyviin 50 vuoteen kuin edellisetkin ovat olleet. Ihmiset luonnollisesti vuosikymmenien aikana vaihtuvat, seura ja kulttuuri pysyvät.

 Joona Knuuti

Puheenjohtaja, seuratoiminnassa eri rooleissa mukana vuodesta 1988.

Toiminnan periaate ja etiketti

Turun Sulka Ry:n toiminta tähtää liikuntaharrastuksen tarjoamiseen ja ylläpitoon Turussa. Kohderyhminä ovat niin lapset, nuoret kuin myös aikuiset sulkapallon harrastajat. Seuran periaatteena on pyrkiä järjestämään kaikille tasapuolisesti mahdollisuus harrastaa liikuntaa urheiluseurassa ilman suuria taloudellisia panostuksia.

Seurassa pyritään ottamaan huomioon yksilöiden erilaiset tavoitteet ja halut urheiluharrastuksen suhteen. Toisin sanoen vähemmänkin aktiivisen pelaajan viihtymiseen panostetaan, mutta samalla pyritään tukemaan kilpaurheiluun tähtääviä nuoria ja pitämään seuran taholta ympäristö sellaisena, että kehittymiseen tässä mielessä on mahdollisuuksia.

Toimihenkilöiden toiminta Turun Sulassa perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen. Tehtäviä pyritään jakamaan tasaisesti eri ihmisille, ettei kuorma kasva kenellekään liian suureksi. Luodaan myös kannustava ilmapiiri toimihenkilöiden välille, jossa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus ja erilaiset ajatukset rakentavassa hengessä.

Tähdätään aktiiviseen yhteistyöhön Suomen Sulkapalloliiton kanssa, sekä alueellisesti Lounasulan, Turun kaupungin ja muiden sulkapalloseurojen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan ollaan kiinnostuneita myös kansainvälisestä yhteistyöstä seuratoiminnassa.

Talousasiat ja kirjanpito hoidetaan osaavasti ja luotettavasti hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Tuetaan ja kannustetaan liikunnan harrastamisen kautta lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin, sosiaalisuuteen, vastuuntuntoon sekä päihteettömyyteen. Tupakan, nuuskan, alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä ei seuran harjoituksissa, kilpailuissa tai muissa virallisissa tilaisuuksissa hyväksytä ja siihen on jokaisella velvollisuus puuttua.

Seuran toiminnassa mukana olevia kiitetään ja huomioidaan yhteisillä tilaisuuksilla ja tukemalla kouluttautumista.

TURUSSA 15.3.2021

Turun Sulka Ry:n Johtokunta